Wydział Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska

 

 Zespół Inżynierii Przestrzennej

Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska
i Inżynierii Przestrzennej

 

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

 

Dane teleadresowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej
Zespół Inżynierii Przestrzennej

Al. A. Mickiewicza 30,
Pawilon C-4, p. 406, p. IV
30-059 Kraków

Tel. +48 12 617 22 77
Fax +48 12 617 45 88

NIP 675 000 19 23
REGON 000001577

© 2020 Spatial Engineering Team. All Rights Reserved. Designed By Spatial Engineering Team

strona w przygotowaniu...