Historia Katedry Geomatyki

Katedra Geomatyki powstała 1 października 2007 roku z połączenia Katedry Informacji o Terenie z Zakładem Geodezji i Kartografii. Od momentu jej powstania do roku 2012 kierował nią Prof. Józef Czaja. Katedra jest jedną z pięciu na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku cześć dotychczasowych Pracowników Katedry Geomatyki utworzyła nową Katedrę Geodezji Zintegrowanej i Kartografii.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda