Katedra Geomatyki

Obrona doktoratu mgr inż. Kamila Maciuka

16 października 2014 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Maciuka. Tematem pracy była „Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych”.

30 października br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz w sprawie nadania stopnia Doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Promotorem doktoratu był dr hab. inż. Jacek Kudrys.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda