Katedra Geomatyki

Jubileusz Prof. J. Czaji oraz Prof. R. Hycnera

W 2013 roku obchodziliśmy 45-lecie pracy zawodowej oraz 70-lecie urodzin Panów Profesorów Józefa Czaji oraz Ryszarda Hycnera. Z tej właśnie okazji 26 września, podczas współorganizowanej przez Katedrę Geomatyki konferencji naukowej nt. "Geomatyka w różnych dziedzinach gospodarki narodowej", odbyły się uroczysty jubileusz. Relację z niego oraz sylwetki Jubilatów przedstawione zostały w Biuletynie AGH.

Sylwetka Pana Profesora Józefa Czaji - Biuletyn AGH, nr 10/2013

Sylwetka Pana Profesora Ryszarda Hycnera - Biuletyn AGH, nr 11/2013

"Krótka historia Józia i Rysia" - wiersz autorstwa Pana Prof. R. Hycnera zamieszczony w Biuletynie AGH, nr 12/2013

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda