Katedra Geomatyki

Habilitacja dr inż. Piotra Cichocińskiego

20 grudnia 2012 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania Panu dr inż. Piotrowi Cichocińskiemu stopnia doktora habilitowanego. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony w nowym trybie.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda