Katedra Geomatyki

Zmiana Kierownictwa Katedry

Od 1 listopada 2012 roku Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda