Katedra Geomatyki

Obrona doktoratu mgr inż. Justyny Jasiołek

27 września 2012 roku odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr inż. Justyny Jasiołek pt. Analiza wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami w aspekcie rozwoju katastru.
Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz o nadanie stopnia doktora.
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda