Katedra Geomatyki

Seminarium doktoranckie - mgr inż. Beata Śpiewak

6 lipca 2017 roku (tj. we czwartek) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Doktorantka w Katedrze Geomatyki - Pani mgr inż. Beata Śpiewak wygłosi referat pt. „Próba sformułowania kryteriów doboru optymalnych narzędzi statystycznych wykrywających obserwacje odstające na potrzeby analizy rynku nieruchomości”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Śpiewak, której opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Anna Barańska.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda