Katedra Geomatyki

Seminarium doktoranckie - mgr inż. Krzysztof Butryn

28 czerwca 2017 roku (tj. w środę) o godz.10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Doktorant w Katedrze Geomatyki - Pan mgr inż. Krzysztof Butryn wygłosi referat pt. „Metodyka wyznaczania zasięgu przestrzennego oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb służebności przesyłu”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Butryna, którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda