Katedra Geomatyki

Seminarium doktoranckie - mgr inż. Piotr Benduch

18 maja 2017 roku (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Doktorant w Katedrze Geomatyki - Pan mgr inż. Piotr Benduch wygłosi referat pt. „Ocena przydatności danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru opodatkowania nieruchomości”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Benducha, którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH.

 

 

 

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda