Katedra Geomatyki

Nowe Władze Wydziału

Od 1 września 2012 roku Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia niestacjonarnego jest dr hab. inż. Piotr Banasik zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geomatyki.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda