Katedra Geomatyki

Powstanie Katedry Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

Z dniem 1 stycznia 2017 roku cześć dotychczasowych Pracowników Katedry Geomatyki utworzyła nową Katedrę Geodezji Zintegrowanej i Kartografii. Dziękujemy Im za razem spędzone lata i życzymy sukcesów naukowych w nowej Katedrze.

dr hab inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH
Kierownik Katedry Geomatyki

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda