Katedra Geomatyki

Habilitacja - dr inż. Robert Krzyżek

29 września 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezyjne pomiary szczegółowe, technologie satelitarne, Panu dr inż. Robertowi Krzyżkowi. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Optymalizacja dokładnościowa pośredniego wyznaczenia położenia narożników budynków na podstawie zmodyfikowanych procedur obliczeniowych wyników pomiarów RTN GNSS”.

Gratulujemy!

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda