Katedra Geomatyki

Habilitacja - dr inż. Jarosław Bydłosz, dr inż. Bogdan Skorupa

30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Dr inż. Jarosławowi Bydłoszowi oraz Panu Dr inż. Bogdanowi Skorupie.

Dr inż. Jarosław Bydłosz otrzymał stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplina geodezja i kartografia, specjalność Systemy Informacji Przestrzennej i kataster. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie profilu krajowego katastru”.

Dr inż. Bogdan Skorupa otrzymał stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplina geodezja i kartografia, specjalność geodezja satelitarna. Podstawą nadania była monografia pt. „Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji”.

Gratulujemy!

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda