Katedra Geomatyki

Seminarium habilitacyjne dr inż. Bogdana Skorupy

28 kwietnia 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 11:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Bogdan Skorupa przedstawi referat pt. „Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji”.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda