Katedra Geomatyki

Seminarium habilitacyjne dr inż. Jarosława Bydłosza

7 kwietnia 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Jarosław Bydłosz przedstawi referat pt. „Modelowanie profilu krajowego katastru”.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda