Katedra Geomatyki

Seminarium habilitacyjne dr inż. Roberta Krzyżka

31 marca 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Robert Krzyżek przedstawi referat pt. „Optymalizacja dokładnościowa pośredniego wyznaczenia położenia narożników budynków na podstawie obliczeniowych wyników pomiarów zmodyfikowanych procedur RTN GNSS”.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda