Katedra Geomatyki

Obrona doktoratu mgr inż. Józefa Maślanki

3 marca 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż.Józefa Maślanki. Tematem pracy jest "Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych".

17 marca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie przyjęcia pracy oraz nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami. Praca została wyróżniona.

Promotorem pracy był Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner.

 

 

 

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda