Katedra Geomatyki

Habilitacja - dr inż. Krystian Kozioł

5 listopada 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności kartografia i geoinformatyka, Panu dr inż. Krystianowi Koziołowi.

Podstawą nadania stopnia były monotematyczny 
cykl publikacji nt."Automatyzacja procesu tworzenia uogólnionych obiektów przestrzennych".

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda