Katedra Geomatyki

Program „TransFormation.doc”

W dniach 6-19 września 2015 roku mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska – doktorantka w Naszej Katedrze, w ramach zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „TransFormation.doc”, odbyła intensywny kurs szkoleniowy p.t. „Soft skills and entrepreneurship” w Lund University w Szwecji i uzyskała certyfikat najlepszej nordyckiej uczelni.

Więcej na ten temat zostało opublikowane na stronie głównej AGH.

Pełna informacja dotycząca programu ukaże się w Biuletynie AGH oraz Przeglądzie Geodezyjnym.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda