Katedra Geomatyki

Obrona doktoratu mgr inż. Łukasza Borowskiego

22 września 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Borowskiego. Tematem pracy jest "Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy".

24 września br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz w sprawie nadania stopnia Doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja wyższa i satelitarna.

Promotorem doktoratu był Dr hab. inż. Piotr Banasik, prof. n. AGH.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda