Katedra Geomatyki

Seminaria doktoranckie - mgr inż. N. Kurpiel, mgr inż. K. Grudzień i mgr inż. K. Szmatloch

2 lipca 2015 roku (tj. we czwartek), w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się Seminaria Wydziałowe, na których tematy, tezy i plany rozpraw doktorskich zaprezentują Doktoranci Katedry Geomatyki.

godz. 10:00 mgr inż. Norbert Kurpiel wygłosi referat pt. „Parametryzacja czasu na potrzeby wizualizacji zmian przestrzenno-czasowych w Systemach Informacji Geograficznej"Opiekun naukowy - Dr hab. inż. Piotr Cichociński.

O godz. 11:00 mgr inż. Kamil Grudzień wygłosi referat pt. „Ocena przydatności modeli 3D przestrzeni miejskiej w wycenie nieruchomości”Opiekun naukowy - Dr hab. inż. Piotr Cichociński.
 
O godz. 12:00 mgr inż. Karolina Szmatloch wygłosi referat pt. „Istotność wpływu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości”. Opiekun naukowy - Dr hab. inż. Anna Barańska.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda