Katedra Geomatyki

Seminaria doktoranckie - mgr inż. M. Glanowska, mgr inż. E. Wójciak

23 czerwca 2015 roku (tj. we wtorek), w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się Seminaria Wydziałowe, na których tematy, tezy i plany rozpraw doktorskich zaprezentują Doktoranci Katedry Geomatyki.

godz. 10:00 mgr inż. Marta Glanowska wygłosi referat pt. „Ocena wpływu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na procesy planistyczne w gminie”. Opiekun naukowy - Dr hab. inż. Paweł Hanus.

O godz. 11:00 mgr inż. Ewelina Wójciak wygłosi referat pt. „Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych”Opiekun naukowy - Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda