Katedra Geomatyki

Seminaria doktoranckie - mgr inż. A. Pęska, mgr inż. L. Polny

14 maja 2015 roku (tj. we czwartek), w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa Seminaria Wydziałowe.

O godz. 11:30 mgr inż. Agnieszka Pęska, Doktorantka w Katedrze Geomatyki, wygłosi referat pt. „Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki ewidencyjnej”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pęski, której opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Paweł Hanus.

O godz. 12:30 mgr inż. Lesław Polny, Doktorant w Katedrze Geomatyki, wygłosi referat pt. „Zastosowanie zaawansowanych procedur statystycznych do wyceny nieruchomości rolnych i leśnych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Lesława Polnego, którego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Józef Czaja.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda