Katedra Geomatyki

Nagroda im. Anny Pasek dla mgr inż. Mateusza Ilby

Pan mgr inż. Mateusz Ilba, Doktorant w Katedrze Gematyki, został Laureatem 7-ej edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek.

Tytuł zgłoszonego i nagrodzonego projektu to "Metody analiz nasłonecznienia dla celów rozbudowy struktury danych CityGML na przykładzie miasta Krakowa".Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda