Katedra Geomatyki

Aktualności

  25 lat Towarzystwa Naukowego Nieruchomości obchodzono w Krakowie Towarzystwo Naukowe Nieruchomości powstało w Olsztynie z potrzeby wspierania działalności naukowej na rzecz optymalnego gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami....
27 września 2018 roku (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Doktorantka w...
14 czerwca 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Wójciak. Tematem pracy było "Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla...
5 kwietnia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Ilby. Tematem pracy było "Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe bazy danych...
29 marca 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik. Tematem pracy było "Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych...
6 lipca 2017 roku (tj. we czwartek) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Doktorantka w...
28 czerwca 2017 roku (tj. w środę) o godz.10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Doktorant w Katedrze...
18 maja 2017 roku (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Doktorant w...
Z dniem 1 stycznia 2017 roku cześć dotychczasowych Pracowników Katedry Geomatyki utworzyła nową Katedrę Geodezji Zintegrowanej i Kartografii. Dziękujemy Im za razem spędzone lata i...
29 września 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezyjne pomiary szczegółowe, technologie...
30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Dr inż. Jarosławowi Bydłoszowi oraz Panu Dr inż....
Wybory Prodziekanów - 10/05/2016
Okręgowa Komisja Wyborcza WGGiIŚ poinformowała, że od 1 września 2016 roku Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia zostanie dr hab. inż. Paweł Hanus - adiunkt w Katedrze Gematyki,...
28 kwietnia 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 11:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Bogdan Skorupa przedstawi referat pt. „Położenie i prędkość satelitów...
7 kwietnia 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Jarosław Bydłosz przedstawi referat pt. „Modelowanie profilu krajowego katastru”.
31 marca 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Robert Krzyżek przedstawi referat pt. „Optymalizacja dokładnościowa pośredniego...
3 marca 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż.Józefa Maślanki. Tematem pracy jest "Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb...
5 listopada 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności kartografia...
W dniach 6-19 września 2015 roku mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska – doktorantka w Naszej Katedrze, w ramach zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „TransFormation.doc”, odbyła intensywny kurs...
22 września 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Borowskiego. Tematem pracy jest "Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy". 24 września br....
2 lipca 2015 roku (tj. we czwartek), w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się Seminaria Wydziałowe, na których tematy, tezy i plany rozpraw...
23 czerwca 2015 roku (tj. we wtorek), w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się Seminaria Wydziałowe, na których tematy, tezy i plany rozpraw...
14 maja 2015 roku (tj. we czwartek), w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa Seminaria Wydziałowe. O godz. 11:30 mgr inż. Agnieszka Pęska,...
Pan mgr inż. Mateusz Ilba, Doktorant w Katedrze Gematyki, został Laureatem 7-ej edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek. Tytuł zgłoszonego i nagrodzonego projektu to "Metody analiz nasłonecznienia dla celów...
16 października 2014 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Maciuka. Tematem pracy była „Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów...
6 marca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania Panu dr inż. Pawłowi Hanusowi stopnia doktora habilitowanego. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony w...
W 2013 roku obchodziliśmy 45-lecie pracy zawodowej oraz 70-lecie urodzin Panów Profesorów Józefa Czaji oraz Ryszarda Hycnera. Z tej właśnie okazji 26 września, podczas współorganizowanej...
20 grudnia 2012 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania Panu dr inż. Piotrowi Cichocińskiemu stopnia doktora habilitowanego. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony w...
Od 1 listopada 2012 roku Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH
27 września 2012 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Jacka Kudrysa. Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Doktorowi...
27 września 2012 roku odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr inż. Justyny Jasiołek pt. Analiza wybranych procesów gospodarowania nieruchomościami w aspekcie rozwoju katastru. Tego samego...
Od 1 września 2012 roku Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia niestacjonarnego jest dr hab. inż. Piotr Banasik zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geomatyki.

Copyright © 2014 WGGiIŚ
Redakcja: dr inż. A.Bieda
Realizacja i administracja: dr inż. T.Adamczyk, dr inż. A.Bieda